E-kirja

Lue tai kuuntele

Marko Filenius - Digitaalinen asiakaskokemus maksuttomasti

Liiketoiminta digitalisoituu toimialasta riippumatta. Samalla kilpailu kiristyy. Yritykset ja palvelut muistuttavat yhä enemmän toisiaan. Asiakkaiden on helppo vaihtaa toimittajaa tai ostopaikkaa, uskollisuus vähenee. Asiakaskokemuksesta on tulossa olennainen kilpailutekijä, jota vielä harva yritys ymmärtää täysin hyödyntää. Asiakaskokemus kokonaisuutena ja erityisesti digitaalisissa kanavissa edellyttää yritykseltä uutta ajatusmallia, jossa asiakkaan tarpeen lisäksi ymmärretään ne olosuhteet, joissa asiakas ostopäätöksiään tekee. Käytännön toteutuksessa tulee lisäksi ymmärtää kunkin viestintäkanavan erityispiirteet ja olla kykyä johtaa tuotekehitystä vaativassa teknologiaympäristössä. Kirja syventyy asiakaskokemuksen luomiseen eri näkökulmista. Lukuisten käytännön esimerkkien kautta valotetaan, miten asiakaskokemus muodostuu ja missä voidaan mennä vikaan. Kirja on suunnattu yrityksen liiketoiminnan eri osaalueiden vastuuhenkilöille. Liiketoimintajohdolle se antaa kokonaiskuvan asiakaskokemuksen roolista liiketoiminnan menestyksessä ja kuinka se johtamisessa otetaan huomioon. Markkinoinnin parissa työskentelevälle kirja antaa lukuisia oivalluksia ymmärtää asiakasta paremmin. Tietotekniikan parissa toimiville kirja valaisee, kuinka palveluiden käyttäjät kokevat digitaaliset palvelut ja miten niitä voidaan kehittää asiakaslähtöisemmiksi. Digitaalinen asiakaskokemus edellyttää johtamiselta kokonaisvaltaista näkemystä liiketoiminnasta, teknologioiden vaikutuksista ja asiakaskäyttäytymisen muutoksesta. Lopulta kyse ei kuitenkaan ole rakettitieteestä, eikä useinkaan vaadita jätti-investointeja. Oma liiketoiminta ja ennen kaikkea asiakas tulee nähdä uudella tavalla - kirja kertoo, miten tässä onnistutaan ja miten liiketoimintaa kehitetään monikanavaisessa toimintaympäristössä.

Kokeile tätä kirjaa maksutta 2 viikkoa

Ei sitovaa määräaikaa. Irtisano milloin haluat. Valitse vain haluamasi palvelu.

Bookbeat äänikirjasovellus

Kokeile 2 viikkoa ilmaiseksi

Jos et irtisano ennen kokeilun loppua, niin jatkossa 16,90€/kk.

Bookbeat äänikirjasovellus

Kokeile 2 viikkoa ilmaiseksi

Jos et irtisano ennen kokeilun loppua, niin jatkossa 13,99€/kk.

Bookbeat äänikirjasovellus

Kokeile 2 viikkoa ilmaiseksi

Jos et irtisano ennen kokeilun loppua, niin jatkossa 16,99€/kk.

Myös nämä tiedot kirjasta saattavat kiinnostaa

Kirjalija

Marko Filenius

Julkaistu

2015-04-30

Lukija

tuntematon

Äänikirjan pituus

0 min

E-kirjan pituus

145 sivua

Tietoa kirjasta Digitaalinen asiakaskokemus

Kuuntele heti tapahtumarikas tieto Digitaalinen asiakaskokemus, jonka kera vastaanotat verrattomia fiiliksiä. Tämän mielenkiintoisen teoksen on raapustanut Marko Filenius. Teoksen pituus on 145. Tästä teoksesta onnistuu myöskin äänikirja versio, jonka pituus on 0:00:00 tuntia. Tämä kirja ei pidättele nautiskelemaan kirjasta ainoastaan siihen aikaan kun kykenet lukemaan, päinvastoin voit nautiskella kirjasta heti kun mielit esim lentokoneessa. Äänikirjan on lukenut tuntematon. Äänikirja on julkaistu 2015-04-30 ja teoksen julkaisijana toimii Docendo. Siirtymällä ääni- sekä e-kirjoihin luot sinulle tykkänään uuden oven kirjojen maailmaan. Äänikirjat sekä digitaaliset kirjat kulkevat käytännöllisesti mukana puhelimessasi. Äänikirjojen kuunteleminen on sulavaa äänikirjasovelluksilla, mitkä pyörivät kiinteällä kuukausimaksulla. Monet äänikirjapalveluista tarjoaa lisäksi veloituksettoman kokeilujakson, milloin pystyt sitoutumattomasti kokeilla sovellusta ilman euroakaan*.